Zależy to od rodzaju i kategorii obiektu, które zostało określone w decyzji o pozwoleniu na budowę.

W decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji budowlanej ma obowiązek określić kategorię obiektu i jest to wiążące dla organów nadzoru budowlanego.

 

Sposób zakończenia procesu inwestycyjnego jest określony w przepisach art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane. Natomiast kategorie obiektów budowlanych określone są w decyzji o pozwoleniu na budowę. W procedurze oddawania do użytkowania obiektów budowlanych organy nadzoru budowlanego biorą pod uwagę treść decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym wydają pozwolenie na użytkowanie lub przyjmują zawiadomienie o zakończeniu budowy na ten rodzaj i kategorię obiektu, które były określone w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zatem jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostały wymienione wyłącznie kategorie, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, inwestor składa zawiadomienie o zakończeniu budowy. Organ nadzoru budowlanego nie ma podstawy prawnej do żądania od inwestora złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy kategoria obiektów budowlanych określonych w pozwoleniu na budowę wymaga jedynie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Natomiast jeżeli w ocenie nadzoru budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej błędnie oznaczył w decyzji o pozwoleniu na budowę kategorię obiektu budowlanego, może podjąć działania mające na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego tej decyzji lub przez stwierdzenie nieważności. Należy zaznaczyć, że do momentu wyeliminowania decyzji z obrotu, wiąże ona zarówno inwestora jak i organ nadzoru budowlanego i tym samym uprawnia inwestora do oddania obiektów zgodnie z przepisami i kategoriami obiektu, które były określone w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

fragmenty z www.gunb.gov.pl

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do artykułu (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.