Zmiany Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie obowiazujace od 1 stycznia 2014 roku.

Zastosowanie w budynku rozwiązań technicznych zgodnych z wymaganiami szczegółowymi wymienionymi w WT w załączniku nr2 (wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) nie we wszystkich przypadkach zapewnia spełnienie wymagań ogólnych wyrażonych przy użyciu wskaźnika EP.

 

Wg statystyk dla budynków wybudowanych w latach 2009-2010

tylko  30% budynków jednorodzinnych

SPEŁNIA warunek wymaganej charakterystyki energetycznej (EP).

 

Celem dyrektyw europejskich jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywności energetycznej w budynkach na skutek zmniejszonego zaopatrzenia na ciepło budynków, które odpowiadają za blisko 40% globalnego zużycia energii w UE. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków wpłynie na:

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

- zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnianych

 

W związku z powyższym w  nowych WT proponuje się dla budynków mieszkalnych:

- zastosowanie odpowiednio sprawnych urządzeń wchodzących w skład instalacji ogrzewania

- dokładniejsze określenie wymogów dotyczących stosowanych rozwiązań przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej

- podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród (ścian, podłóg, okien, drzwi itp.)

- zmiana maksymalnej wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego

- zmiana załącznika nr2 do rozporządzenia pomniejszająca wymagane izolacyjności cieplnej (przegrody będą musiały być „cieplejsze”)

_________________________________________________________________________________________________

Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

U(max)

(do końca 2013r.)

U(max)

(od 1.01.2014r.)

_________________________________________________________________________________________________

1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
. a) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti> 16 °C 0,30 0,25
. b) w pozostałych pomieszczeniach ogrzewanych przy 8 °C < ti < 16 °C 0,80 0,45
. c) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti< 8 °C 0,80 0,90
2 Ściany wewnętrzne:
. pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00 -
. a) przy Δti > 8 °C oraz odzielajace pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy - 1,00
. b)przy Δti < 8 °C - bez wymagań
. c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane a nieogrzewanego, 1,00 0,3
3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
. a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,00 1,00
. b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70 0,70
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań bez wymagań
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami :
. a) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti> 16 °C 0,25 0,20
. b) w pozostałych pomieszczeniach ogrzewanych przy 8 °C < ti < 16 °C - 0,30
. c)w pomieszczeniach ogrzewanych przy przy ti < 8 °C - 0,70
6 Stropy nad piwnicami i garażami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
. a) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti> 16 °C 0,45 0,25
. b) w pozostałych pomieszczeniach ogrzewanych przy 8 °C < ti < 16 °C 0,45 0,30
. c) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti< 8 °C 0,45 1,00
. Podłogi na grucie:
. a) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti> 16 °C 0,45 0,30
. b) w pozostałych pomieszczeniach ogrzewanych przy 8 °C < ti < 16 °C 0,45 1,20
. c) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti< 8 °C 0,45 1,50
7 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i miedzykondygnacyjnymi
. a) przy Δti > 8 °C - 1,00
. b)przy Δti < 8 °C - bez wymagań
. c)oddzielajace pomieszczenie ogrzeane od nieogrzewanego - 0,25

_________________________________________________________________________________________________

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do newsa (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.