Jak czytać informacje zawarte na stronie internetowej

 

Zakładka OPIS

a1c58f9a1deb6119d9d397778c0ca8fe893e1178

Powierzchnia użytkowa - pole powierzchni mierzonena poziomie podłogi kondygnacji w świetle wykończonych powierzchni pionowych z pominięciem pow. wnęk i bez powierzchni otworów w przegrodach ograniczających liczoną powierzchnię. Powierzchnia pomieszczeń ze stropem nachylonym mierzona jestod wys. 1,9m (pow. pomieszczeń o wys. 1,9mlub mniej zalicza się do pow. pomocniczej ijest uwzględniona w pow. netto).

Pow. użytkowa jest częścią pow. netto.

Powierzchnia garażu - nie jest wliczana do powierzchni użytkowej.

Powierzchnia strychu - nie jest wliczana do powierzchni użytkowej.

Powierzchnia piwnicy - w zależności od funkcji pomieszczeń jest wliczana do powierzchni użytkowej lub nie.

 

Powierzchnia zabudowy - pole powierzchni wyznaczone przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku i elementów.

Powierzchnia tarasów - pole powierzchni utwardzonych (bez uwzgledniania pow. podjazdów do garaży), przeważnie znajdujacych się przed wejściem do budynku i przy wyjściach na strefę ogrodową. Nie zalicza się ją do powierzchni zabudowy budunku. Zalicza się ją do powierzchni zabudowanej.

 

Kąt nachylenia dachu - określa w procentach nachylenie połaci dachowej.

Powierzchnia dachu - pole powierzchni dachu (od tej powierzchni nie jest odjęta powierzchnia zajmowana przez okna i kominy lub inne elementy wystające ponad dach). Jest to wynik ilorazu powierzchni wyznaczonej przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi dachu i cosinusa kąta dachu.

Wysokość budynku - Wysokość kalenicy nad poziom terenu - jest to odległość między poziomem terenu przyległego do budynku przy wejściu do budynku, a górną  kalenicą lub szczytu w stanie wykończonym.

Kubatura netto - jest to wynik mnożenia powierzchni netto i odległości między pow. posadzki, a dolną powierzchnią stropu górnego. Kubatura ta jest sumą kondygnacji podziemnych i nadziemnych. Do kubatury netto nie wliczamy kubatury poddasza nieużytkowego.

Szerokość min. działki - długość działki od frontu (przeważnie od wejścia i wjazdu na działkę). Określona jako suma szer. budynku i minimalnej odległości do granic działki (4m - dla ściany z otworami, 3m - dla ściany bez otworów).

Długość min. działki - "głebokość" działki mierzona od przodu do tyłu działki. Określona jako suma długości budynku i minimalnej odległości do granic działki (4m - dla ściany z otworami, 3m - dla ściany bez otworów oraz tarasów lub słupów).

 

3704071d06bbf19cd0d3f337f48b814d44e6e592" />

Klikajac na ten pasek można zobaczyć widoczek oraz sytuację w lustrzanym odbiciu. Przechodząc na nastepne strony materiały do danego projektu widzimy również w lustrzanym odbiciu.

 

7bb3b59dec862a126cf982923761159047c66f37

Klikajac na ten pasek projekt zostaje dodany do porównywarki. W porównywarce możemy porównac jednocześnie DWA projekty.

 

SYTUACJA

061427684c5a42da8ab3f9babdef0a5e27e8ff25

Rysunek na którym odczytuje się wymiary budynku i odległości od granicy działki. Liczby w nawiasie informują o możiwości pomniejszenia odległości do granicy po wprowadzeniu zmian do projektu (najczęściej jest to likwidacja otworów okiennych lub drzwiowych lub zastapienie okien pustakami szklanymi).

 

Zakładka RZUTY i PRZEKROJE

2b1dc434fd02c2a1d06300bab99500c407a1a3a4

Powierzchnia podana przy pomieszczeniach jest powierzchnią użytkową.

Powierzchnia pomieszczeń ze stropem nachylonym mierzona jest od wys. 1,9m (pow. pomieszczeń o wys. 1,9mlub mniej nie zalicza się do powierzchni użytkowej).

Pomieszczenia przy których znajduje się * - "gwiazka" nie są wliczone do powierzchni użytkowej.

 

Zakładka ELEWACJE

c02f06a94ed5461fe4a998094f0e571e7fc126d6

KOLOR 1 - klikając na tą zakładkę można zobaczyć inny wariant kolorystyczny

 

Zakładka WIZUALIZACJE

c02f06a94ed5461fe4a998094f0e571e7fc126d6

KOLOR 1 - klikając na tą zakładkę można zobaczyć inny wariant kolorystyczny

 

Zakładka REALIZACJE

Zdjęcia z realizacji przesłane przez inwestorów lub zrobione przez Pracownię.

 

Zakładka KOSZTORYSY

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do artykułu (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.