Czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015r.),należy rozumieć całą instalację wewnętrzną?

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)w zw. z art. 30 ust. 1w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 443), która wejdzie w życie w dniu 28 czerwca 2015 r., budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Tym samym inwestor będzie zwolniony z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia instalacji wewnątrz budynku (z wyjątkiem instalacji gazowych).

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że celem nowych regulacji prawnych jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych,należy uznać, że części instalacji, które wykraczają poza obręb budynku do miejsca połączenia się z przyłączem,będą stanowić część instalacji, o których mowa w ww.  przepisie.  Tym  samym  z uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę będą zwolnione całe wewnętrzne  instalacje  elektroenergetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne  i telekomunikacyjne.

źródło: www.gunb.gov.pl

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do newsa (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.