EP

Na początek kilka podstawowych definicji związanych z ENERGIĄ PIERWOTNĄ:

NIEODNAWIALNA energia pierwotna – jest to energia zawarta w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwesji lub transformacji.

ODNAWIALNA energia pierwotna- jest to energia uzyskana z odnawialnego źródła energii,  wyrażana jako wskaźnik EP.

Przykładami źródeł z których możemy uzyskać energię odnawialną to:

  • skały (ciepło z wnętrza ziemi) - ciepło z gruntu, źródła termalne, – energia geotermalna
  • woda – rzeki, wodospady, pływy morskie - energia wywołana przez oddziaływanie grawitacyjne i wpływ księżyca (pływy)
  • słońce – ciepło i światło  – energia słoneczna
  • wiatr – przemieszczanie się mas powietrza - energia wiatrowa

ffec9e4f54893ccab319df272a540f698e2751dd

Do surowców odnawialnych energetycznych zaliczamy:

  • drewno opałowe (np. drewno kominkowe, pellet drzewny itp.)
  • odpady z produkcji roślinnej (np. kora, słoma itp.)
  • biogazy (np. gaz wysypiskowy, gaz z rozpadu gnilnego itp.)

14992ccadb4995cbf09478402cb7064a049b6c44

 

EP – jest to jeden ze wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię.

Definicję znajdziemy w Warunkach technicznych obiektów budowlanych (Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna §328 ust.1) z dnia 12 kwietnia 2002r uwzględniające poprawki z  2013r.

Wartość wskaźnika EP [kWh/m2•rok] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3, przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w § 329 ust. 2;

W WT znajdziemy również informację o max. wartościach wskaźnika EP jakie muszą spełniać budynki ogrzewane są to:

33aff262a04372c35706247464b3cf2747bc23dd

Co to znaczy dla Inwestorów?

Wzrastające wymogi dotyczące wskaźnika EP zmuszają nas do budowania coraz cieplejszych domów i stosowania coraz to nowocześniejszych - sprawniejszych systemów grzewczych (pompy ciepła, kolektory słoneczne itp.). Co oczywiście znacząco podnosi koszty budowy wymarzonego domu. Natomiast system dofinansowań to "symboliczna złotówka" w stosunku do całościowych kosztów.

Spieszmy się zatem, bo im dłużej zwlekamy z budową domu, tym więcej będziemy musieli zapłacić za jego budowę.

 

Informacje pomocnicze:

Wartość wskaźnika EP odnosimy do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) - Af jako powierzchni użytkowej.

EP = Qp/ Af

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwiec 2014r. w sprawie metodologii znajduje się definicja co powinno się rozumieć pod pow. użytkową, co pokrywa się z zasadami liczenia powierzchni użytkowej pomieszczeń przedstawionymi w Rozporządzeniu MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Af - jest to powierzchnia użytkowa wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinny i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle:

  • równej lub większej od 2,20m – powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%
  • równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m – powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%
  • mniejsza od 1,40 m – powierzchnia ta jest pomijana całkowicie.

 

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do artykułu (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.